Regulamin

 

1. Sprzedawca

Sklep internetowy sklep.mikrobest.pl prowadzony jest przez firmę Mikrobest Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Grochowskiej 26, 60-277 Poznań. NIP: 7792565223, REGON: 527375456

2. Ceny

Wszystkie ceny na stronach firmy Mikrobest są podawane w polskich złotych (PLN) i nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. Podane ceny to detaliczne ceny brutto (z podatkiem VAT).

3. Zamówienia

Zamówienia przyjmujemy w dowolnej formie, ale o kolejności ich realizacji decyduje moment wprowadzenia ich do naszego systemu. Dlatego zachęcamy do składania zamówień przez stronę sklep.mikrobest.pl, bo gwarantuje to szybszą realizację.
Zamówienia przyjmujemy do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego towaru w magazynie.
W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.
Zdecydowaną większość zamówień wysyłamy w dniu ich otrzymania lub w kolejnym dniu roboczym.
W razie braku towaru lub zmiany cen uzgadniamy dostawę.

4. Sklep stacjonarny / odbiór osobisty

W naszej siedzibie przy ulicy Grochowskiej 26 w Poznaniu prowadzimy sklep stacjonarny.
Pod tym adresem możliwy jest też odbiór zamówień, jednak przed przyjazdem warto upewnić się, czy zamówienie zostało już spakowane.

5. Umowa sprzedaży na odległość

Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy firmą Mikrobest a klientem dokonującym zakupu jako konsument dochodzi w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji.

6. Odstąpienie od umowy przez klienta

Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu sklep.mikrobest.pl, niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta.
W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu wzajemych świadczeń.
Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą lub świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

7. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące jakości sprzedawanych przez nas towarów lub niezgodności między stanem faktycznym a fakturą lub paragonem, prosimy zgłaszać do nas telefonicznie pod numerem: +48618674195, mailowo na adres: info@mikrobest.pl lub osobiście w siedzibie naszej firmy.
Prosimy o odsyłanie reklamowanych towarów wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Znacznie usprawni nam to proces rozpatrywania reklamacji. Jednocześnie zaznaczamy, że wszystkie reklamacje będą rozpatrywane, również te które dotarły do nas bez formularza reklamacyjnego.
Zwrotów reklamowanych towarów, prosimy dokonywać niezwłocznie za pomocą przesyłki bez pobrania i po uzyskaniu zgody pracownika firmy Mikrobest. Pracownik firmy Mikrobest może w konkretnym przypadku zaproponować zlecenie odbioru towaru określonemu przewoźnikowi lub kurierowi.
Klient będący konsumentem w przypadku uznanej reklamacji ma prawo żądać od firmy Mikrobest naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego towaru. Jako szkodę w szczególności można potraktować koszt odesłania towaru do firmy Mikrobest.
Jedną z podstaw do dokonania zwrotu może być dostarczenie przez firmę Mikrobest towarów o znacząco innych parametrach niż te opisane w naszym katalogu na stronie: sklep.mikrobest.pl.
Jeśli przesyłka dotarła do Państwa w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne podczas transportu, prosimy w obecności kuriera dokonać jej sprawdzenia i spisać protokół opisujący zniszczenia. Taki protokół podpisany przez przewoźnika ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
Reklamacje ilościowe i omyłkowo dostarczanych towarów prosimy zgłaszać niezwłocznie. W przypadku klientów nie będących konsumentami, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki.
Firma Mikrobest ma 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji na ustosunkowanie się do niej i poinformowanie klienta o swojej decyzji. Reklamację uznaje się za zasadną jeśli klient w tym czasie nie otrzyma informacji od firmy Mikrobest o jej stanowisku w tej sprawie.
Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i objętego reklamacją towaru (jeżeli firma Mikrobest uzna zbadanie towaru za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji) badamy zasadność danej reklamacji.
W przypadku uznania reklamacji, klient będący konsumentem może:
1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że firma MikroBest niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez firmę MikroBest albo firma MikroBest nie wymieniła rzeczy na wolną od wad lub nie usunęła wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
2) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Firma MikroBest jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Firma MikroBest może odmówić zadośćuczynienia żądaniu konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
W przypadku klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność firmy MikroBest za dostarczenie wadliwych towarów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Pozostałe postanowienia

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu sklep.mikrobest.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl